otevřeno dnes 10:00–18:00 hod
cs
Shop
Startseite / VOP

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prohlídek a akci v muzeu Karl-May-Museum gGmbH

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí od 1.8.2018

Kontaktní údaje:
Karl-May-Museum
Karl-May-Straße 5
01445 Radebeul, Deutschland

Tel: +49 (0) 351 8373013
E-mail: vermittlung@karl-may-museum.de

Níže uvedené podmínky platí pro ohlášené skupiny (vstupné), prohlídky s průvodcem a akce pro skupiny (vstupné a paušální částka za akci) v Muzeu Karla Maye. Odlišné obchodní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, se stávají obsahem smlouvy pouze v případě, že je Muzeum Karla Maye písemně potvrdilo.

1 Uzavření smlouvy, údaje o akci

S rezervací předkládá zákazník Muzeu Karla Maye nabídku k uzavření smlouvy. Telefonickým sdělením, sdělením poštou, e-mailem nebo faxem Muzeum Karla Maye tuto nabídku přijímá. Rezervace je tak závazná a lze ji stornovat pouze v souladu s níže uvedenými podmínkami.

2 Ceny a platba

Sjednaná platba je uvedena bez vyčíslení daně z přidané hodnoty, neboť služba je podle § 4 bod 20a zákona o dani z přidané hodnoty od platby DPH osvobozena. Zákazník provede platbu předem na pokladně nebo na základě faktury.

3 Zaslání a dodávka

Potvrzení je zasíláno na riziko zákazníka na jím uvedenou e-mailovou adresu.

4 Storno

Objednávky lze stornovat nebo přeložit písemně. Pro výpočet poplatku za storno je rozhodující doručení storna do Muzea Karla Maye. Do 10 pracovních dní před návštěvou muzea je změna rezervace nebo její stornování bezplatné. Při změnách rezervace nebo v případě storna od 10 dní před návštěvou muzea je účtován manipulační poplatek ve výši 10,- EUR. Při stornování do 2 pracovních dní před návštěvou muzea je účtováno 25,- EUR za každou rezervaci, při stornování od 2 dnů před návštěvou muzea pak 100 % příslušného poplatku.

Nedostaví-li se zákazník ve sjednaný termín, nárok na službu odpadá bez vrácení platby. Fakturované částky, které do té doby nebyly uhrazeny, zůstávají v platnosti a jsou splatné.

5 Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů zákazníků jsou dodržována ustanovení na ochranu osobních údajů, která se vztahují na smlouvu. Údaje jsou zpracovávány a používány v rozsahu nezbytném pro naplnění smluvního vztahu. Zákazník uděluje svůj souhlas s předáním těchto údajů třetím osobám pověřeným realizací smlouvy, je-li to nutné tak, aby bylo možno naplnit uzavřené smlouvy.

6 Závěrečná ustanovení

Muzeum Karla Maye si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit tyto údaje bez uvedení důvodu.

Vedlejší úmluvy a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou, jinak jsou neúčinné.

Je-li některé ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neúčinné, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se formou úpravy smlouvy použije takové jiné ustanovení, které se ekonomicky nejvíce blíží tomu, co by smluvní strany zamýšlely, kdyby o neúčinnosti ustanovení věděly.

Místem plnění a příslušným soudem jsou Drážďany

Stav: 1. 8. 2018

Muzeum Karla Maye

Karl-May-Str. 5
01445 Radebeul

Vstupenky

Plné: 10,00 euro / zlevněné: 8,00 euro
Děti: 5,00 euro / rodina: 22,00 euro

Otevírací doba

Čt–Ne: 10:00–18:00 hod.

Út – Ne (pondělí zavřeno, mimo svátky)

Naši podporovatelé

Pečeť kvality

© Karl May Museum Radebeul 2024