otevřeno dnes 10:00–18:00 hod
cs
Shop
Startseite / Tiráž

Tiráž

Vydavatel:

Karl-May-Museum gGmbH Radebeul
Karl-May-Straße 5
01445 Radebeul
Telefon: +49 (0) 351 8373010

E-Mail: info@karl-may-museum.de
Internet: www.karl-may-museum.de
Facebook: www.facebook.com/KarlMayMuseum

Okresní soud Drážďany
HRB 21442
DIČ DE 813613354

Pojetí/design/technickou realizaci:

Pojetí: Karl-May-Museum, AHOI, konsumkunst
D
esign: AHOI
Technickou realizaci: konsumkunst

Zdroj fotografií:
© Karl-May-Museum gGmbH
© Karl-May-Stiftung
© Fotoatelier Meißner Radebeul
© Sean Gallup/Getty Images

Právní informace, vyloučení odpovědnosti:

Muzeum Karla Maye vždy usiluje o správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných v této internetové prezentaci. Přesto však nelze vyloučit chyby a nejasnosti. Za škody, které vzniknou používáním poskytnutých informací a údajů nebo použitím chybných a/nebo neúplných informací nebo údajů, Muzeum Karla Maye nenese odpovědnost, pokud nebyly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým zaviněním.

Je-li v internetové prezentaci Muzea Karla Maye umožněn přístup k cizím obsahům, například v podobě odkazů, které jsou poskytovány jinými poskytovateli, upozorňujeme na to, že Muzeum Karla Maye nemá na tyto cizí obsahy žádný vliv a tyto údaje si nepřisvojil. Pokud však prolinkované stránky cizích poskytovatelů obsahují protiprávní nebo nevhodné informace, Muzeum Karla Maye se od těchto informací výslovně distancuje.

Autorské právo:

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránky podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování a jakékoliv zhodnocování mimo rámec autorského práva musí být podloženo písemným souhlasem příslušného autora, resp. zhotovitele. Stahování obsahu a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nikoliv však komerční použití. Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou označeny jako takové. Pokud si však i přesto povšimnete porušení autorského práva, prosíme, abychom na to byli upozorněni. Dozvíme-li se o porušení práv, takové obsahy neprodleně odstraníme.

V aktuálním obsahu jsou používány zapsané, registrované značky, obchodní jména a používaná jména. I v případě, že ty nejsou jako takové označeny, příslušná ochranná ustanovení platí v plném rozsahu.

Muzeum Karla Maye

Karl-May-Str. 5
01445 Radebeul

Vstupenky

Plné: 10,00 euro / zlevněné: 8,00 euro
Děti: 5,00 euro / rodina: 22,00 euro

Otevírací doba

Čt–Ne: 10:00–18:00 hod.

Út – Ne (pondělí zavřeno, mimo svátky)

Naši podporovatelé

Pečeť kvality

© Karl May Museum Radebeul 2024