otevřeno dnes 10:00–18:00 hod
cs
Shop
Startseite / Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všeobecné ustanovení

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele těchto internetových stránek o druhu, rozsahu a účelu získávání a používání osobních údajů provozovatelem internetových stránek Karl-May-Museum gGmbH Radebeul.

Provozovatel internetových stránek bere ochranu Vašich údajů velmi vážně a s Vašimi osobními údaji nakládá jako s důvěrnými údaji a v souladu se zákonnými předpisy. Protože v důsledku nových technologií a trvalého rozvoje těchto internetových stránek může dojít ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, doporučujeme Vám, abyste si toto prohlášení pravidelně znovu přečetli.

Definice používaných pojmů (např. „osobní údaje“ nebo „zpracování“) naleznete v článku 4 německé verze GDPR.

Údaje o přístupu

Jako provozovatel internetových stránek získáváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) něm. verze GDPR) údaje o přístupu na internetové stránky a tyto ukládáme jako „logovací soubory“ na serveru internetových stránek. Takto protokolujeme tyto údaje:

  • navštívená stránka
  • čas přístupu
  • množství přenesených dat v bytech
  • zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přistoupili
  • používaný prohlížeč
  • používaný operační systém
  • použitá IP adresa

Logovací soubory se ukládají po dobu maximálně 7 dní a následně jsou vymazány. Ukládání údajů je prováděno z bezpečnostních důvodů, např. pro vyjasnění případů zneužití. Je-li třeba získat údajů pro účely dokazování, pak jsou tyto údaje uloženy do doby definitivního vyjasnění případu.

Měření dosahu a cookies

Tyto internetové stránky používají cookies pro pseudonymizované měření dosahu, které jsou přenášeny buď z našeho serveru nebo ze serveru třetí osoby do prohlížeče uživatele. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč tyto soubory využívá. Použitím cookies se zvyšuje uživatelský komfort a bezpečnost internetových stránek.

Nechcete-li, aby se cookies k měření dosahu na Vašem koncovém zařízení ukládaly, můžete použití těchto souborů zakázat zde:

Běžné prohlížeče nabízí možnost nastavení odmítnutí cookies. Upozornění: Není zaručeno, že v případě provedení těchto nastavení budete mít k dispozici všechny funkce těchto internetových stránek bez omezení.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Provozovatel internetových stránek shromažďuje, používá a dále předává Vaše osobní údaje pouze v případě, umožňují-li to zákonné předpisy nebo souhlasíte-li se shromažďováním těchto údajů.

Za osobní údaje se považují veškeré informace, které slouží k identifikaci Vaší osoby a s jejichž pomocí lze Vaši osobu vysledovat – tedy například Vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Tyto internetové stránky můžete navštívit i bez toho, abyste uváděli údaje o Vaší osobě. Pro zlepšení naší online nabídky však ukládáme údaje o Vašem přístupu na tyto internetové stránky (avšak bez vztahu k Vaší osobě). Mezi tyto přístupové údaje patří např. Vámi vyžádaný soubor nebo název Vašeho internetového poskytovatele. Díky anonymizaci údajů nelze vyvodit žádný vztah k Vaší osobě.

Nakládaní s kontaktními údaji

Pokud nás jako provozovatele internetových stránek kontaktujete prostřednictvím nabízených kontaktních možností, Vaše údaje uložíme, abychom mohli odpovědět a zpracovat Váš požadavek. Bez Vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme třetím osobám.

Nakládání s komentáři a příspěvky

Pokud na našich stránkách zanecháte příspěvek nebo komentář, uloží se Vaše IP adresa. Toto ukládání se provádí na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) německé verze GDPR a slouží pro naši bezpečnost jako provozovatele internetových stránek: Pokud by totiž komentář porušoval platné právo, hrozí nám za to postih, proto máme zájem na identitě autora komentáře resp. příspěvku.

Práva uživatele

Jako uživatel máte právo obdržet na žádost bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás byly uloženy. Kromě toho máte právo na opravu chybných údajů a na omezení zpracování nebo vymazání Vašich osobních údajů. Případně také můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů. Domníváte-li se, že Vaše údaje byly zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost k příslušnému úřadu.

Vymazání údajů

Není-li Vaše přání se zákonnou povinností uchovávání údajů (např. ukládání údajů oficiálními orgány), máte nárok na vymazání Vašich údajů. Námi uložené údaje vymažeme, pokud již splnily svůj účel a nejsou zapotřebí a pokud nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty pro jejich uložení. Nelze-li vymazání provést, neboť jsou údaje zapotřebí pro přípustné zákonné účely, je provedeno omezení jejich zpracování. V tomto případě jsou údaje blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely.

Právo na podání námitky

Uživatelé těchto internetových stránek mohou využít svého práva na podání námitky a kdykoliv odmítnout zpracování svých osobních údajů.

Pokud si přejete opravu, blokování, vymazání nebo informaci o údajích uložených o Vaší osobě nebo máte otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů nebo chcete odvolat udělené souhlasy, obraťte se prosím na tuto e-mailovou adresu. info@karl-may-museum.de

Muzeum Karla Maye

Karl-May-Str. 5
01445 Radebeul

Vstupenky

Plné: 10,00 euro / zlevněné: 8,00 euro
Děti: 5,00 euro / rodina: 22,00 euro

Otevírací doba

Čt–Ne: 10:00–18:00 hod.

Út – Ne (pondělí zavřeno, mimo svátky)

Naši podporovatelé

Pečeť kvality

© Karl May Museum Radebeul 2024