vandaag geopend 10:00–18:00 uur
nl
Shop
Startseite / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene informatie

Deze privacyverklaring moet de gebruikers van deze website informeren over de wijze, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de websitebeheerder Karl-May-Museum gGmbH Radebeul

De websitebeheerder neemt de bescherming van uw gegevens heel ernstig en behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Aangezien door nieuwe technologieën en de permanente verdere ontwikkeling van deze website wijzigingen mogelijk zijn aan deze privacyverklaring, raden wij u aan om de privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte begrippen (bijv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) vindt u in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toegangsgegevens

Wij, de websitebeheerder of websiteprovider, verzamelen op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 6 lid 1 letter f. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) gegevens over de toegangen tot de website en slaan deze op de server van de website op als „server-logfiles”. De volgende gegevens worden zo gelogd:

  • Bezochte website
  • Uur op het ogenblik van de toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in byte
  • Bron/verwijzing van waarop u op de website terechtgekomen bent
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De server-logfiles worden gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, om bijv. gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens omwille van bewijsredenen moeten worden verzameld, dan zijn ze uitgesloten van verwijdering totdat de situatie definitief opgehelderd is.

Bereikmeting & cookies

Deze website gebruikt voor de gepseudonimiseerde bereikmeting cookies, die ofwel door onze server of door de server van derden worden doorgestuurd naar de browser van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw eindtoestel. Uw browser maakt gebruik van deze gegevens. Door het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat cookies voor bereikmeting op uw eindtoestel worden opgeslagen, dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet te accepteren. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken, wanneer u desbetreffende instellingen uitvoert.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonsgegevens alleen door, wanneer dit binnen het wettelijk kader toegestaan is of wanneer u toestemming geeft voor de gegevensverzameling.

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die dienen om uw persoon te identificeren en waaraan u kunt worden gelinkt – dus bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Deze website kunt u ook bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, slaan wij evenwel (zonder persoonlijke link) uw toegangsgegevens op deze website op. Tot deze toegangsgegevens behoren bijv. het door u opgeroepen bestand of de naam van uw internetprovider. Door de anonimisering van de gegevens zijn er geen conclusies met betrekking tot uw persoon mogelijk.

Omgang met contactgegevens

Als u contact opneemt met ons als websitebeheerder, dan worden uw gegevens opgeslagen zodat wij hiervan gebruik kunnen maken om uw aanvragen te behandelen en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden.

Omgang met commentaren en bijdragen

Als u op deze website een bijdrage of commentaar achterlaat, dan wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dient voor de veiligheid van ons als websitebeheerder: Als uw commentaar immers een inbreuk zou vormen op het geldende recht, dan kunnen wij daarvoor ter verantwoording worden geroepen, waardoor wij een belang hebben bij de identiteit van de auteur van het commentaar of de bijdrage.

Rechten van de gebruiker

U hebt als gebruiker het recht om op aanvraag gratis informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens over u werden opgeslagen. U hebt bovendien het recht op correctie van foutieve gegevens en op de beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit uitoefenen. Als u denkt dat uw gegevens onrechtmatig werden verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verwijderen van gegevens

Voor zover uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens (bijv. opslag van voorraadgegevens), hebt u het recht op verwijdering van uw gegevens. Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaringstermijnen bestaan. Als een verwijdering niet kan worden uitgevoerd, aangezien de gegevens noodzakelijk zijn voor toegelaten wettelijke doeleinden, dan vindt er een beperking plaats van de gegevensverwerking. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet verwerkt voor ander doeleinden.

Herroepingsrecht

Gebruikers van deze website kunnen gebruik maken van hun herroepingsrecht en op ieder ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie wenst over de persoonsgegevens die opgeslagen zijn met betrekking tot uw persoon of als u vragen hebt met betrekking tot de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens of verstrekte goedkeuringen wilt herroepen, dan dient u contact op te nemen via het volgende e-mailadres: info@karl-may-museum.de

Karl-May-Museum

Karl-May-Str. 5
01445 Radebeul

Tickets

Normaal: 10 euro/ verlaagd tarief: 8 euro
Kinderen:  5 euro/ gezinnen: 22 euro

Openingsuren

Do.–Zo. 10–18 uur

(ma. gesloten, behalve feestdagen)

Kwaliteitskeurmerk

© Karl May Museum Radebeul 2024