dzisiaj otwarte od 10:00 do 18:00
pl
Shop
Startseite / OWSW

Ogólne warunki sprzedaży wycieczek z przewodnikiem w Karl-May-Museum gGmbH (sp.zoo)

Od dnia 1.8.2018 r. obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe.

Dane kontaktowe:
Karl-May-Museum
Karl-May-Straße 5
01445 Radebeul, Deutschland

Tel: +49 (0) 351 8373013
E-Mail: vermittlung@karl-may-museum.de

Poniższe warunki mają zastosowanie do rezerwacji grupowych (wstęp), wycieczek z przewodnikiem i imprez dla grup (wstęp i ryczałt) w Karl May Muzeum. Odmienne lub sprzeczne warunki klienta, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami, stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez Muzeum Karl-May.

1. Zawarcie umowy, dane dotyczące zdarzeń

Rezerwując, klient składa Muzeum Karl May ofertę zawarcia umowy. Muzeum Karl May przyjmuje ofertę telefonicznie, pocztą, e-mailem lub faksem. W związku z tym rejestracja jest wiążąca i może zostać anulowana wyłącznie pod następującymi warunkami.

2. Ceny i zapłata

Uzgodniona opłata nie zawiera informacji o podatku od towarów i usług, ponieważ usługa jest zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z § 4 nr 20a UStG (ust. dot. podatku od towarów i usług). Płatność dokonywana jest z góry przez klienta w kasie lub na fakturze.

3. Wysyłka i dostawa

Potwierdzenia wysyłane są na adres e-mail podany przez klienta na jego ryzyko.

4. Anulowanie

Rezerwacje można anulować lub zmienić rezerwację na piśmie. O naliczeniu opłaty za anulowanie rezerwacji decyduje paragon w Muzeum Karl Maya. Rezerwacja lub anulowanie rezerwacji jest bezpłatna do 10 dni roboczych przed datą wizyty w muzeum. Opłata manipulacyjna w wysokości 10,- € za każdą rezerwację zostanie pobrana za zmianę lub anulowanie rezerwacji na co najmniej 10 dni roboczych przed wizytą w muzeum. Ponadto 100% odpowiedniej opłaty należy uiścić za każde anulowanie rezerwacji do 2 dni roboczych przed datą wizyty w muzeum, a za każde anulowanie rezerwacji na 2 dni przed datą wizyty w muzeum.

Jeżeli klient nie stawi się w uzgodnionym terminie, roszczenie do usługi bez zwrotu opłaty wygasa. Do tego czasu zaległe kwoty na fakturach pozostają w pełnej wysokości i są wymagalne.

5. Ochrona danych

Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym dla stosunków umownych. Klient wyraża zgodę na przekazanie tych danych osobom trzecim, którym zlecono wykonanie umowy, o ile jest to niezbędne do realizacji zawartych umów.

6. Klauzule końcowe

Muzeum Karl May zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

Umowy zabezpieczeń i zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest całkowicie lub częściowo nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego przepisu stosuje się inny stosowny przepis w drodze dostosowania, które jest możliwie najbardziej zbliżone pod względem ekonomicznym do tego, czego chciałyby strony umowy, gdyby uznały nieważność tego przepisu.

Miejscem wykonania i jurysdykcją jest Drezno.

Status: 1.8.2018 r.

Muzeum Karla-Maya

Karl-May-Str. 5
01445 Radebeul

Bilety

Normalne: 10,00 Euro / zniżka: 8,00 Euro
Dzieci: 5,00 Euro / rodzina: 22,00 Euro

Godziny otwarcia

Czw–Nd: 10:00–18:00

Wt – nie (pon. zamknięte,poza piątkiem)

Znak jakości

© Karl May Museum Radebeul 2024